4 grudnia 2017 roku w Auli Szkoły odbył się cykl szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Dedykowane dla kadry i kadetów Szkoły spotkanie z profesjonalistami z danej dziedziny obfitowało w szereg niezwykle istotnych dla zdrowia i życia informacji. W gronie znakomitych prelegentów znaleźli się:

  1. mł. bryg. dr Mariusz Chomoncik – koordynator ratownictwa medycznego Szkoły, który przybliżył zgormadzonym zagadnienia dotyczące zjawiska antybiotykoodporności i możliwych powikłań wynikających z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków w procesie leczenia różnych stanów chorobowych;
  1. st.str. mgr Katarzyna Bartyńska – szkolny psycholog, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą mechanizmów powstawania uzależnień oraz mechanizmów działania i szkodliwości dla ludzkiego organizmu wybranych substancji i środków odurzających, psychotropowych oraz innych środków zastępczych i tak zwanych - nowych substancji psychoaktywnych;
  1. dr Paweł Pocheć - reprezentujący Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA w Krakowie, który omówił problematykę dotyczącą przyczyn zachorowalności na żółtaczkę.

Organizowane cyklicznie spotkania edukacyjno-profilaktyczne są doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Formułowane na ich podstawie wnioski i podejmowane w codziennym życiu, także w czasie i po zakończeniu akcji ratowniczych działania, pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub na ograniczenie powikłań. Wystarczy uświadomić sobie, że w Polsce w okresie od stycznia do września bieżącego roku odnotowany został drastyczny przyrost liczby zachorowań na wirusowe zapalnie wątroby typu. A (WZW typu A), których, jak wynika z danych statystycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA, było w tym czasie – 1217, gdy w całym 2016 zarejestrowano jedynie 35 takich przypadków.

Jedną z pierwszych rzeczy, której uczymy w Szkole jest troska o zachowanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa – własnego ale też i osób poszkodowanych, to dlatego tak ważną jest dla nas maksyma: „dobry ratownik – to żywy ratownik”, parafrazując ją można śmiało powiedzieć, że „doby ratownik – to zdrowy ratownik”, a osiągnięcie takiego stanu możliwie jest wyłącznie dzięki nieustannemu uczeniu się i doskonaleniu, zarówno w zakresie pojawiających się zagrożeń, ich skutków i skali, jak również możliwości stosowania środków zapobiegawczych i oczekiwanych zachowań po wystąpieniu sytuacji niepożądanej.

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk