Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zwiększając jednocześnie budżet Szkoły o środki na nagrody dla wyróżnionych pracowników. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek.

 

 

Zdjęcia: kdt Adrian Socha