Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, na wniosek gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne czwórce funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uroczystego wręczenia wyróżnień w dniu 8 stycznia 2018 roku dokonał st. bryg. Krzysztof Kociołek - p.o. Komendant Szkoły.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Małgorzata Omielska

Zdjęcia: kdt Adrian Socha