W dniach 8-11 stycznia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się końcowy etap egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów - starszych ratowników wysokościowych KSRG. Komisję egzaminacyjną stanowili starsi instruktorzy oraz instruktorzy ratownictwa wysokościowego KSRG.

Podczas 4 dni zmagań egzaminacyjnych kandydaci musieli zmierzyć się ze sprawdzianem wiedzy teoretycznej oraz zadaniami praktycznymi obejmującymi najważniejsze zagadnienia z zakresu tej specjalizacji. Część praktyczna egzaminu realizowana była na obiektach Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 KM PSP w Krakowie, na bazie której funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego PSP "Kraków".

Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 2 funkcjonariuszy, spełniając tym samym wymogi formalne do otrzymania tytułu "Instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG".

Są to:

mł. ogn. Marcin Kruk - KM PSP m. st. Warszawy

mł. ogn. Marcin Walewski - KP PSP Świdnica

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski