9 lutego 2018 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się trzecia już edycja szkolenia z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dedykowanego dla osób zarządzających jednostkami oświatowymi z terenu miasta Krakowa.

W zajęciach wzięło udział 50 osób, które poprzez swój aktywny udział i liczne informacje zwrotne utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu inicjatywa jest właściwą odpowiedzią na potrzeby tej grupy odbiorców. Interaktywny przebieg spotkania, dające się odczuć zainteresowanie omawianą problematyką świadczy także o wysokim poziomie uświadomienia potrzeby dbamnia o poziom bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych z terenu naszego miasta. W związku z tym, że zdecydowana większość uczestników piątkowego spotkania zarządza na co dzień przedszkolami, tj. obiektami zawierającymi strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, dostosowując zakres prezentowanych treści do potrzeb odbiorcy szczególny nacisk położony został na aspekty ewakuacji tego typu obiektów, m. in. obowiązek uzgodnienia zakresu i obszaru budynku objętego praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk p. o. Komendanta Szkoły, st. bryg. Krzysztofa Kociołka zaświadczenia o udziale w szkoleniu, a także tradycyjnie upominki w postaci kamizelek dla osób kierujących ewakuacją oraz ręczne dzwonki z grawerem.

Po raz kolejny wyrażamy nadzieję, że organizacja powyższych szkoleń przyczyni się do podejmowania przez osoby odpowiedzialne stosownych kroków zwiększających poziom bezpieczeństwa w budynkach jednostek oświatowych, a motywowane udziałem w nich działania profilaktyczne i edukacyjne będą doskonałą okazją do propagowania idei bezpiecznych zachowań już u najmłodszych dzieci, co przełoży się w przyszłości na podwyższenie poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie udziałem w szkoleniu, którego kolejne dwie edycje odbędą się już w marcu br.

Podobnie, jak miało to miejsce w czasie poprzednich dwóch edycji spotkań z dyrektorami jednostek oświatowych, także i tym razem całość szkolenia przygotowali i je poprowadzili funkcjonariusze Szkoły: st.kpt. Rafał Czaja oraz kpt. Piotr Nowak.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak

Zdjęcia: kdt Tomasz Kuta, kdt Adrian Socha