W dniach od 5 do 8 lutego 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)”.

W szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ochotniczych straży pożarnych z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego oraz Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski