W dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Szkole Aspirantów PSP rozpocznie się konferencja nt. "Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych". Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych nanotechnologiami oraz strażacką odzieżą ochronną, a jej realizacja związana jest z projektem DOB-BIO6/04/104/2014 współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oraz firma DMA Sp. z o. o.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o kontakt - email: jpac@sapsp.pl

 

plakat A3