W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie w dniach 26 i 27 lutego 2018 roku gościli kadeci Kompanii II kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej, merytorycznej, omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. W części drugiej zaprezentowane zostały kluczowe projekty oraz wybrane metody badawcze dedykowane odpowiednio do: działań ratowniczych i działań prewencyjnych w ramach ochrony przeciwpożarowej w połączeniu z obserwacją badań na stanowiskach badawczych w Zespołach Laboratoriach CNBOP-PIB. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały następujące stanowiska badawcze :

•          badania reakcji na ogień i wybuchowości, przedstawienie możliwości badawczych, zasad klasyfikacji i wymagań,

•          oznaczenie parametrów wybuchowych pyłów palnych,

•          badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,

•          odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,

•          odporności na ciepło, ogień i prądy pełzające (badanie rozżarzonym drutem obudów opraw oświetlenia awaryjnego),

•          odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektrostatyczne oraz udary elektryczne,

•          strumienia świetlnego – Kula ULRBRIHTA,

•          badania akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

•          sposób posługiwania się gaśnicą oraz pokaz gaszenia pożaru gr. A i B.

 

 

Opracowanie st.kpt. T. Koniuch

Zdjęcia: p. M. Kędzierska (CNBOP-PIB)