W dniach 23.02-09.03.2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z woj. podlaskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego.

Realizowany w najmroźniejszym okresie tej zimy kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskini Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski