13 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie Prezesa firmy Egeria sp. z o.o. Pana Andrzeja Woźniaka z p.o. Komendantem Szkoły st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem. W trakcie spotkania doszło do podpisania umowy użyczenia nam dwóch spektrometrów ruchliwości jonów IMS typu RAID-M 100. Przyrządy te zostaną wykorzystane w procesie szkolenia kadetów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pozwoli to na dostosowanie procesu szkolenia przyszłych techników pożarnictwa do wymogów stawianych nowoczesnemu ratownictwu, w którym podczas różnego rodzaju zdarzeń coraz częściej występują substancje niebezpieczne. Następnie przeprowadzone zostało niezbędne do prawidłowego wykorzystania spektrometrów szkolenie.

 

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Zdjęcia: bryg. Jacek Ambrożkiewicz