W dniach 4-6 kwietnia 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja. Tradycyjnie największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne przeprowadzone na Poligonie SA PSP w miejscowości Kościelec, które swoim zakresem objęły: obsługę gaśnic, hydrantów wewnętrznych oraz próby systemu sygnalizacji pożarowej. W czasie szkolenia poruszono również zagadnienia z zakresu rozwoju pożaru, bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wręczył uczestnikom stosowne zaświadczenia.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach