Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku zatwierdzony został przez zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Tadeusza Jopka dokument pt. Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019.

Treść w/w dokumentu i dodatkowe informacje znajdują się (i będą na bieżąco aktualizowane) w zakładce rekrutacja.