5 kwietnia 2018 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nastąpiło uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SA PSP w Krakowie”.

W obecności p.o. Komendanta Szkoły st.bryg. Krzysztofa Kociołka, Dyrektora Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. hab. inż. Krzysztofa Mroczka oraz kierownik studiów dr. inż. Renaty Staśko nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia studiów. Wywodzący się ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego absolwenci, kończąc studia przygotowujące nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (m.in. w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych), znacząco zwiększyli potencjał dydaktyczny naszej formacji.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauczaniu kolejnych pokoleń kadr pożarniczych.

Korzystając z okazji informujemy, że organizator studiów prowadzi rekrutację na kolejne edycje studiów, których specyfika uwzględnia potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr szkól i ośrodków szkolenia PSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk