Między 09 a 11 maja 2018 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, za zgodą Komendanta Głównego PSP, przyjęła delegację zagraniczną z Departamentu Ochrony Ludności oraz Straży Pożarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Celem delegacji było zapoznanie się ze sposobem organizacji i funkcjonowania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, a także z metodami pozyskiwania, renowacji i konserwacji eksponatów i zabytków techniki pożarniczej zgromadzonych w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W trakcie spotkania z p.o. Komendantem st.bryg. Krzysztofem Kociołkiem rozmawiano o możliwościach i zakresie dalszej współpracy między naszą Szkoła a Departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy.

Delegacja z Litwy zwiedziła Szkołę Aspirantów, zapoznała się z planami i metodami szkolenia, zwiedziła CMP w Mysłowicach, gdzie zdobyła podstawową wiedzę na temat stosowanych w nim sposobów odnowy i konserwacji zabytków pożarniczych.

Delegacja zwiedziła również: Wawel, Rynek oraz kościół Mariacki wraz z wejściem na jego wieżę. Opiekunem oraz osobą służącą wsparciem merytorycznym dla naszych gości był bryg. Adam Raudnitz.

 

 

Opracowanie: bryg. Adam Raudnitz

Zdjęcia: bryg. Adam Raudnitz