W dniach 22-27 kwietnia 2018 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się wspólne ćwiczenia poligonowe Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych oraz Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego z terenu woj. małopolskiego. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z rozkazem zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka.

W ćwiczeniach wzięli udział również pracownicy Szkoły, będący równocześnie ratownikami SGPR „Nowy Sącz” – bryg. Robert Kłębczyk – nieetatowy z-ca dowódcy grupy, st. bryg. Sławomir Wojta, kpt. Adam Piętka oraz kpt. Paweł Błaut. Oprócz możliwości przećwiczenia w ramach SGPR „Nowy Sącz” różnych scenariuszy zdarzeń budowlanych związanych z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi w warunkach bardzo realnych jakie umożliwia Poligon Wojsk Lądowych w Żaganiu, pracownicy szkoły byli odpowiedzialni wspólnie z Wydziałem Operacyjnym KW PSP w Krakowie za przygotowanie pozoracji dla grup biorących udział w ćwiczeniach. Była to także dobra okazja na zweryfikowanie możliwości systemu łączności, będącej na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanej również przez SGPR „Nowy Sącz”. System ten oparty na samochodzie SDŁ, który jest wyposażony w konsolę firmy TRX, umożliwia pozycjonowanie radiostacji systemu DMR , dzięki czemu można na mapie obserwować w którym miejscu w danym czasie znajduje się ratownik wyposażony w radiostację. Jest to bardzo przydatne narzędzie zwłaszcza podczas prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka