W dniach 7-11 maja 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu, realizowanym zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, wzięło udział 15 ratowników - 9 ratowników z województwa małopolskiego oraz 6 ratowników z województwa dolnośląskiego .

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk