Ochrona dóbr kultury to niezwykle ważne zadanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mając to na uwadze, w dniach 24-25 maja 2018 roku zorganizowano szkolenie podczas, którego uczestnicy poznawali podstawy prawne i wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych, procedury postępowania na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz aspekty działań ratowniczych prowadzonych w obiektach zabytkowych z uwzględnieniem zagadnień właściwych dla Obrony Cywilnej w ochronie dóbr kultury. Szkolenie rozpoczęło się od wystąpienia Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marka Chwały,  następnie uczestnicy udali się na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie zwiedzili Komnaty Królewskie, Pracownię Konserwacji Tkanin Zabytkowych, a także Wawel Zaginiony. Wiedzę zdobytą podczas zwiedzania utrwalono w trakcie zajęć teoretycznych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem Certyfikatów wszystkim uczestnikom przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka.

 


 
Oprac: Tomasz Janecki
Foto: Piotr Łach, Tomasz Janecki