Od 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie znajduje się na wyposażeniu sprzęt specjalistyczny z obszaru ratownictwa medycznego, który pozwala na utworzenie Komponentu Medycznego PSP. Wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie i ratownikami medycznymi z terenu województwa małopolskiego został on rozwinięty podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. Podczas całego tygodnia funkcjonowania udzielił on pomocy 388 osobom z prawie 40 państw.

W ramach sprawdzenia gotowości operacyjnej, w dniach 29 – 30 maja 2018 roku na terenie poligonu szkoleniowego Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, przeprowadzono ćwiczenia Komponentu Medycznego PSP. Współorganizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

W przygotowanym scenariuszu założono wystąpienie zdarzenia masowego wskutek zderzenia szynobusu z autobusem komunikacji miejskiej. Służby ratownicze koordynujące działania, w związku z ograniczoną wydolnością systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dużej liczby poszkodowanych, zadysponowały na miejsce zdarzenia Komponent Medyczny. Jego zadaniem było przejęcie poszkodowanych ewakuowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie pomocy w ramach medycznych czynności ratunkowych oraz opieka nad poszkodowanymi do czasy przetransportowania ich do szpitali.

Do działania Komponentu Medycznego PSP zadysponowano:

-        Zespół dowodzenia z SA PSP Kraków,

-        Ratowników medycznych z obszar województwa małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Tarnów, KP PSP Brzesko, KP PSP Miechów),

-        SLRmed z obsadą dwóch ratowników medycznych z OSP Chrzanów,

-        Kontener Medyczny KoMed ,

-        Zespół zabezpieczenia logistycznego z kontenerem logistycznym, którego obsadę stanowili kadeci I rocznika SA PSP w Krakowie.

Głównymi celami ćwiczeń było:

-        Sprawdzenie gotowości operacyjnej Komponentu Medycznego PSP (KOMED PSP) z SA PSP w Krakowie wraz z Małopolską Grupą Ratownictwa Medycznego (MGRM),

-        Sprawdzenie procesu alarmowania,

-        Rozwinięcie bojowe KOMED PSP i prowadzenie działań w obszarze ratownictwa medycznego przez okres 24 godzin,

-        Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia logistycznego działań KOMED PSP przez okres 24 godzin.

Ćwiczenia zrealizowano przy udziale Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, który udostępnił sprzęt symulacji medycznej oraz skierował do ćwiczeń studentów II roku ratownictwa medycznego, którzy w założeniu ćwiczenia działali w komponencie jako współdziałające siły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dodatkowo przygotowali pozoracje i stanowili pozorantów osób poszkodowanych.

 

 

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta