W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w naszej Szkole odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ujednolicenie procesu naboru do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Uczestniczyły w nim osoby odpowiadające w poszczególnych szkołach za organizację procesu naboru, głównie pracownicy wydziałów właściwych dla prowadzenia kształcenia zawodowego. Wszystkich przybyłych powitał p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek, a rolę gospodarzy pełnili mł.bryg. Marin Szewerniak i st.kpt. Rafał Czaja.

Konieczność organizowania spotkań dotyczących rekrutacji do służby kandydackiej wynika z chęci ujednolicenia całości procesu naboru oraz podyktowana jest znacznie zmieniającymi się w tym roku zasadami rekrutacji. Uczestnicy spotkania pracowali między innymi nad unifikacją dokumentacji, w tym: druków pism wysyłanych do kandydatów, zestawień zawierających wyniki poszczególnych prób sprawnościowych, stosownych protokołów, wykazów osobowych, zestawień tabelarycznych i rankingów oraz wzorem skierowania na badania do właściwej komisji lekarskiej podległej MSWiA.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk