27 czerwca 2018 roku z murami i pracownikami Szkoły, odchodząc na zasłużone emerytury, pożegnali się: Pani Jolanta Kotelon i Pan Andrzej Urbaniec. Pani Jolanta, pracując od 1994 roku w dziale żywienia (Wydział Kwatermistrzowski), realizowała się zawodowo, jako młodszy kucharz, a Pan Andrzej, (w latach 1986-2005 - funkcjonariusz PSP), od 2007 roku był pracownikiem cywilnym – zatrudnionym na stanowisku: kierowca-mechanik (Wydział Techniczno-Poligonowy).

Za długoletnią pracę na rzecz Szkoły, w imieniu kadry i słuchaczy, podziękowali przedstawiciele kierownictwa: st.bryg. Krzysztof Kociołek i st.kpt. Marek Chwała oraz naczelnicy wydziałów: Techniczno-Poligonowego i Kwatermistrzowskiego – mł.bryg. Artur Szewczyk i st.kpt. Dariusz Radoń, a także przedstawicielka Wydziału Organizacyjno-Kadrowego – kpt. Marta Godniowska.

Obojgu nowym emerytom życzymy wszelkiej pomyślności oraz długich lat życia w pełni sił i zdrowia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk