Ostatni dzień czerwca był także ostatnim dniem służby w korpusie podoficerów dla 88 kadetów XXVI Turnusu kształcenia dziennego i 164 słuchaczy XXXIV Turnusu Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wraz z nimi w szeregi aspirantów PSP wstąpiło także 6 osób z Turnusu XXXIII KKZ, które zdały w tym roku egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Tym tytułem od ubiegłego piątku cieszyć i posługiwać się może także 9 słuchaczy spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej, którzy pracują na co dzień jednostkach ochrony przeciwpożarowej, takich jak: lotnicze i zakładowe straże pożarne lub pełnią służbę w ramach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

30 czerwca 2018 roku na tzw. placu zewnętrznym Szkoły stawili się nie tylko oczekujący na promocję na stopnień młodszego aspiranta funkcjonariusze, ale także liczne grono ich rodzin, przyjaciół, sympatii, znajomych, obecnych i przyszłych przełożonych. Tak doniosły i ważny w zawodowym rozwoju każdego strażaka moment swoją obecnością uświetniło wielu zaproszonych na tę wyjątkową uroczystość gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na czele z Zastępcą Komendanta Głównego PSP nadbryg. Markiem Jasińskim, komendantami wojewódzkimi, miejskimi, powiatowymi, reprezentantami szkół i ośrodków szkolenia PSP. Na trybunie honorowej znaleźli się także przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych, swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk oraz licznie przybyli kierownicy służb, straży, inspekcji i instytucji, z którymi współpracujemy tworząc zarówno potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i realizujemy zadania na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego, publicznego, edukacji i profilaktyki przeciwpożarowej. Tradycyjnie nie zabrakło wśród nas także przedstawicieli duchowieństwa, swoją obecnością i modlitwą zgromadzonych wspierali: Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej ks. infułat Bronisław Fidelus, Kapelan małopolskich strażaków, bryg. Władysław Kulig oraz proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Stanisław Puzyniak.

Szczególnie miło było nam gościć byłych komendantów i kierowników komórek organizacyjnych naszej Szkoły, którzy przez lata budowali jej renomę.

Przybyłych na dzisiejszą uroczystość przywitał p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztof Kociołek. W okolicznościowym przemówieniu podziękował za trud pracy i nauki zarówno naszym uczniom, jak i dokładającej wszelkich starań w zachowaniu najwyższego poziomu i standardów kształcenia kadrze.

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez tegorocznych absolwentów było jednak odebranie aktów nadania stopnia młodszego aspiranta PSP. Na szczególne wyróżnienie, dzięki osiągniętym wynikom i wzorowej postawie zasłużyli prymusi:

Turnusu XXVI Kształcenia dziennego:

mł.asp. Bartosz Wermiński (śr. ocen 4,26)

mł.asp. Damian Świerczek (śr. ocen 4,16)

mł.asp. Karol Kalita (śr. ocen 4,158)

Turnusu XXXIV Kwalifikacyjnego kursu zawodowego

mł.asp. Sławomir Góralik - KP PSP Myślenice (śr. ocen 4,31)

mł.asp. Katarzyna Karpowicz - KW PSP Białystok (śr. ocen 4,15)

mł.asp. Przemysław Bałło - KP PSP Bielsk Podlaski (śr. ocen 4,0).

Wszystkim promowanym, a szczególnie osobom, które osiągnęły najwyższe lokaty, serdecznie gratulujemy!

Gratulacje tegorocznym absolwentom i awansowanym za pośrednictwem okolicznościowego listu złożył także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a już osobiście Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był pełniący obowiązki Zastępcy Naczelnika Pododdziałów Szkolnych st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz. To na jego ramionach spoczywał główny ciężar przeprowadzenia uroczystości, która zgodnie z pożarniczym ceremoniałem rozpoczęła się i zakończyła złożeniem stosownego meldunku. W wykonaniu tego trudnego zadania wspierała go między innymi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, której bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i uświetnienie strażackiego święta. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się kończący uroczystość promocji element, którym była defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. Po przejściu na dziedziniec Szkoły, rozformowaniu szyku, gratulacjom, uściskom i radości z osiągniętych sukcesów nie było końca.

Warto pamiętać, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, spoglądamy na niego przez pryzmat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Być może dla części naszych uczniów ukończenie Szkoły i uzyskanie promocji na wymarzony, pierwszy w aspiranckim korpusie, stopnień, kojarzy się właśnie z odzyskaniem wolności i niezależności. Nie jest przecież tajemnicą, że nauka strażackiego rzemiosła w systemie skoszarowanym, pełnym wart, służb i dodatkowych obowiązków – nie jest łatwym zadaniem. Nikogo nie zaskakuje to, że pomimo, iż dostanie się do naszej Szkoły dla wielu dzisiejszych absolwentów było szczytem marzeń, to nieraz pojawiały się chwile zwątpienia. Obserwując jednak ich rozwój, życiową mądrość i dojrzałość, także tą, która ukształtowała się w czasie służby kandydackiej w naszej Szkole, jesteśmy spokojni o właściwie postrzeganie słowa „Wolność”, które dla osoby w mundurze niewiele ma wspólnego ze swobodą, indywidualizmem, czy autonomią, a raczej wiąże się z możliwością dokonania świadomego wyboru życia w służbie drugiemu człowiekowi, co niestety często związane jest z poświęceniem części, a niekiedy także, całego siebie. Podobnie na „Wolność” patrzyli ludzie walczący o niepodległość i suwerenność naszego kraju, dzięki ofiarności których my możemy żyć w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i obyśmy nigdy nie musieli zdawać egzaminu z poziomu naszego patriotyzmu.

Byłym już kadetom II kompanii XXVI Turnusu kształcenia dziennego oraz słuchaczom XXXIV Turnusu KKZ o pobycie w „krakowskiej aspirantce” przypominać będą tkwiące w pamięci i elektronicznych urządzeniach obrazy, a nam także rosnący koło sportowej hali Dąb Niepodległości. Podobnie jak on, rośnijcie więc w siłę, rozwijajcie się i nigdy nie zapominajcie o swoich korzeniach.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk