Zgodnie z terminarzem rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, od poniedziałku 9 lipca br., trwa druga część naboru do naszej Szkoły w postaci testu sprawności fizycznej. Spełniające formalne wymagania osoby przystępują najpierw do dwóch prób sprawnościowych, którymi są: bieg po kopercie i podciągnie na drążku oraz jednej próby wydolnościowej - wielostopniowego testu wydolnościowego (Beep test).

W tym roku podanie o przyjęcie w poczet słuchaczy naszej Szkoły złożyło 529 osób. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i zasad oceniania poszczególnych prób oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania kandydatów znajdują się w zakładce „rekrutacja”.

Wszystkim życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk