10 lipca 2018 roku na cmentarzu Batowickim w Krakowie pożegnaliśmy byłego pracownika naszej Szkoły st.asp. w st. spocz. Adama Wiktora.

W ostatniej drodze wraz z najbliższymi towarzyszyli mu przyjaciele, koledzy, byli i obecni pracownicy Szkoły, a także poczty sztandarowe: SA PSP w Krakowie oraz Regionu Małopolska NSZZ ”Solidrność”.  

„Aspiranta Wiktora” w krótkich, ale bardzo osobistych i emocjonalnych przemówieniach wspominali i pożegnali: p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, mł.bryg. Bogdan Skowron zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach oraz st.bryg. w st. spocz. Jarosław Kurek. Pomimo tego, że u kresu swojej trwającej od 1993 do 2009 roku pożarniczej kariery śp. st.asp. Adam Wiktor pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności, to w pamięci wielu z nas pozostanie nauczycielem. Osobą wymagającą i konsekwentną, niezwykle oddaną uczniom i Szkole, ówczesnym postrachem kadetów i słuchaczy, ale zarazem czułym i opiekuńczym wychowawcą, człowiekiem, z którego dobro promieniowało z niezwykłą siłą i intensywnością. Słynął z tego, że przychodził do pracy pierwszy, a wychodził tuż przed odjazdem ostatniego autobusu. Z naszego grona wyróżniało go jednak to, że stawiając liczne wymagania, na pierwszym miejscu wymagał nie od innych, lecz od siebie.

Jego zaangażowanie i oddanie służbie wielokrotnie zostało zauważone i docenione przez przełożonych, czego materialnym wyrazem są między innymi przyznane państwowe i resortowe medale oraz odznaczenia, wśród nich znalazły się:

1. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa w 2001 r.,

2. Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej w 2003 r.,

3. Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 r.

 

 

Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk