W dniach 25-29 czerwca 2018 roku na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzono „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W kolejnej edycji warsztatów zorganizowanych przez naszą Szkołę wzięło udział 12 strażaków z 6 województw: śląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz podlaskiego. Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry do realizacji zajęć z tematyki pożarów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP „Programem szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych”.

W ciągu 5 dni warsztatów zrealizowano tematy dotyczące rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek”, domku z otwartą ścianą oraz domku z daszkiem. Przeprowadzono pokazowe zajęcia z rozkładu termicznego drewna oraz granic wybuchowości (akwarium Gisselsona). Każdego dnia wiele czasu poświęcone został na naukę, jak i doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi oraz przemieszczania się z linią gaśniczą. Każdy uczestnik przećwiczył również procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem i poznał jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników.

Oczywiście warsztaty nie mogłyby być zrealizowane bez tzw. ćwiczeń gorących w komorze rozgorzeniowej, które zwieńczały każdy dzień. W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy mieli możliwość obserwowania zjawisk towarzyszących rozwojowi pożaru oraz czynników na niego wpływających, ćwiczyli wcześniej poznane techniki operowania prądami gaśniczymi, jak również wejście i przemieszczanie się w pomieszczeniu objętym pożarem.

W ostatni dzień warsztatów dodatkowo odbył się pokaz gaszenia za pomocą lancy gaśniczej oraz systemu COBRA. Wszyscy szkolący mogli również zobaczyć na własne oczy wykorzystanie i skuteczność tzw. resetu pożaru.

 

Za pomoc w realizacji szkolenia dziękujemy st.kpt. Cezaremu Jesionkowi z JRG Łobez.

 

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: mł.bryg. Łucja Rozwadowska, kpt. Michał Kuczera