Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym po sprawdzeniu umiejentności pływania oraz próby wysokościowej.

 

1. Lista kandydatów w układzie rankingowym.

 

2. Lista kandydatów w układzie alfabetycznym.