To już 59 raz w historii  Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, u progu jej bram zjawiły się osoby, które po uzyskaniu najlepszych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym wpisane zostały na listę słuchaczy, a tym samym rozpoczęły swoją życiową drogę w strażackim mundurze. W tym roku po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wyłonionione zostały 94 osóby, (w tym dwie panie), które od dzisiaj będą stanowiły potencjał podzielonej na trzy plutony I kompanii XXVIII turnusu kształcenia dziennego.


Pierwsza część nauki w formie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w znacznej mierze przeprowadzona zostanie w ramach zorganizowanego na szkolnym poligonie zgrupowania. Okres wytężonej nauki i pracy połączony zostanie z wdrażaniem do specyficznego rytmu życia Szkoły i nowych obowiązków wynikających z pełnienia służby. Wszystkim naszym nowym uczniom życzymy, by pożarnicza rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, nauka przychodziła bez większego wysiłku, a efekty przerastały oczekiwania. Rodzinom i bliskim natomiast życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na pierwszą możliwość spotkania, uroczystość ślubowania, przepustki i opowieść o pierwszej udanej akcji.  


03 września 2018 roku to także dzień powrotu do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu technika pożarnictwa dla kadetów II kompanii. Łącząc te oba wydarzenia, w szkolnej Auli odbyła się uroczysta zbiórka, którą poprowadził mł.bryg. Tomasz Mucha. Prócz oficjalnego rozpoczęcia wyznaczonego przepisami oświatowymi nowego roku szkolnego, była ona także okazją do pierwszego powakacyjnego spotkania z kadrą, powitania przez p.o. Komendanta st.kpt. Marka Chwałę nowych słuchaczy oraz wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe osiągającym najlepsze wyniki w nauce słuchaczom turnusu XXVII.  


W czasie okolicznościowego przemówienia st.kpt. Marek Chwała podziękował wszystkim pracownikom Szkoły, także tym z wydziałów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym, za dotychczasową pracę, a słuchaczom rozpoczynającym naukę na 3. semestrze dodatkowo pogratulował dotychczasowych osiągnięć. Wszystkim zgromadzonym życzył wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pobieranej nauki.

Dzisiejsze spotkanie było także okazją do szerszego przedstawienia się kadry SA PSP w Krakowie naszym nowym uczniom.


Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

STARSZEGO SEKCYJNEGO

1.    sekc. kdt MARTA Mateusz        
2.    sekc. kdt PIECZKA Amadeusz        
3.    sekc. kdt PRUGAR Damian        
4.    sekc. kdt RZEPKA Wojciech        
5.    sekc. kdt SOCHA Adrian        
6.    sekc. kdt ZIEMIAŃSKI Marcin        

SEKCYJNEGO

1.    st. str. kdt CZECHOWICZ Mateusz    
2.    st. str. kdt DĘBOWSKI Krzysztof    
3.    st. str. kdt DŁUŻEŃ Kamil        
4.    st. str. kdt JAWORECKI Michał    
5.    st. str. kdt LIGNOWSKI Karol        
6.    st. str. kdt MACHALICA Kamil        
7.    st. str. kdt OLBRICH Jakub        
8.    st. str. kdt OLEJARZ Andrzej        
9.    st. str. kdt PASTOR Krzysztof        
10.    st. str. kdt REC Lucjan            
11.    st. str. kdt SZOTA Konrad        
12.    st. str. kdt WIKTOR Dominik        

STARSZEGO STRAŻAKA

1.    str. kdt BARCIK Kacper        
2.    str. kdt BARSZCZAK Arkadiusz    
3.    str. kdt BERNACKI Dawid        
4.    str. kdt DUDEK Kamil            
5.    str. kdt DYBALSKI Arkadiusz        
6.    str. kdt GELMUDA Mateusz        
7.    str. kdt JAROSZ Dawid        
8.    str. kdt KLĘP Grzegorz        
9.    str. kdt KOWALSKA Dominika    
10.    str. kdt MAKUCH Piotr        
11.    str. kdt MARCINEK Karol        
12.    str. kdt MARSZAŁEK Rafał        
13.    str. kdt PIKUŁA Jakub            
14.    str. kdt PINDA Kacper            
15.    str. kdt PODRAZA Kamil        
16.    str. kdt PODSIADŁO Mateusz        
17.    str. kdt RECZEK Hubert        
18.    str. kdt SPÓRNA Mateusz        
19.    str. kdt SUDER Norbert        
20.    str. kdt TOKARZ Karol            
21.    str. kdt ZAREMBA Norbert        
22.    str. kdt ZARZECKI Michał
23.    str. kdt ŹREBIEC Kamil        


Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadał:

Złotą odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

7.    sekc. kdt MARTA Mateusz        
8.    sekc. kdt PIECZKA Amadeusz        
9.    st. str. kdt JAWORECKI Michał    
10.    st. str. kdt MACHALICA Kamil        
11.    st. str. kdt OLBRICH Jakub        
12.    st. str. kdt SZOTA Konrad        

Srebrną odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

1.    st. str. kdt DĘBOWSKI Krzysztof    
2.    st. str. kdt OLEJARZ Andrzej        
3.    str. kdt BARSZCZAK Arkadiusz    
4.    str. kdt MAKUCH Piotr        
5.    str. kdt MARSZAŁEK Rafał        
6.    str. kdt PODSIADŁO Mateusz        
7.    str. kdt RECZEK Hubert        
8.    str. kdt ZAREMBA Norbert        

  

 

Awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim życzymy samych sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: kdt Adrian Socha, mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk