W dniach 04-07 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne w tym roku "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

W szkoleniu uczestniczyło 28 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, st. kpt. D. Ruchała