Między 10 a 12 września 2018 roku, kolejny raz korzystając z ogromnej przychylności i gościnności Dyrekcji oraz pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie słuchacze trzeciego semestru kształcenia dziennego mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej w lasach. Tym samy na „żywym organizmie” przekonali się jak wielki potencjał stanowi krajowy system ratowniczo-gaśniczy skupiający wokół siebie, nie tylko jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale także inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

O powodzeniu ochrony przeciwpożarowej lasów decyduje zarówno szeroko zakrojona współpraca, jak i współdziałanie wszystkich podmiotów ustawowo powołanych do ochrony obszarów leśnych oraz reagowania w chwili pojawienia się zagrożenia. Równie ważne jest więc właściwe rozpoznanie i szacowanie ryzyka, wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych, wyciąganie wniosków z pojawiających się zdarzeń niepożądanych, przygotowanie sprzętowe i organizacyjne (także w zakresie prowadzenia komunikacji i korespondencji radiowej), konsultowanie i uzgadnianie procedur postępowania oraz wzajemne poznawanie możliwości sprzętowych i kadrowych.

Jak poważnym problemem są wielkopowierzchniowe pożary lasów przekonali się na przełomie lipca i sierpnia br. między innymi mieszkańcy europejskich krajów, w tym Gracji i Szwecji, do której w ramach systemu międzynarodowej pomocy ratowniczej zadysponowane zostały dwa polskie moduły do gaszenia pożarów lasów.

Mamy nadzieję, że pożarów lasów, pomimo wzrastających z roku na rok temperatur oraz ogłaszanych stanach suszy i alarmujących informacji o stanie wilgotności ściółki leśnej, nie będzie wcale, a jeżeli już się one pojawią, to między innymi dzięki takim jak nasze ćwiczenia, zostaną szybko zlokalizowane i ugaszone, a z ich wszelakiego dobrodziejstwa korzystać będzie mogło wiele pokoleń mieszkańców naszego kraju.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela