Od 17 do 26 września 2018 roku grupa 20 studentów II roku ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyła w IV już edycji obozu szkoleniowo-sprawnościowego. W jego trakcie, przyszli pracownicy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zapoznali się z zadaniami  i potencjałem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiem kolejnych dni dydaktycznych było więc okazją do zapoznania się z zakresem i charakterystyką podstawowych, jaki specjalistycznych, czynności ratowniczych podejmowanych w obliczu pożarów lub wystąpienia innych miejscowych zagrożeń. W ramach zajęć odbyły się zajęcia z zakresu taktyk: działań ratowniczych i zwalczania pożarów, organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, ratownictwa: wodnego, wysokościowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego. Każdej z dziedzin ratownictwa poświęcony był osobny dzień nauki, a pozostały czas wypełniały ćwiczenia z obszaru kwalifikowanej pierwszej pomocy i wychowania fizycznego. 

Mamy nadzieję, że pobyt przyszłych ratowników medycznych w Szkole Aspirantów PSP już w niedługim czasie przyniesie owoc w postaci jeszcze lepszej współpracy podmiotów ratowniczych na miejscu wspólnie prowadzonych działań ratowniczych.

Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękujemy za wyrażone przedłużającą się współpracą uznanie dla naszych dydaktycznych poczynań, jak również zaufanie jakim obdarzyły naszą Szkołę kolejny raz kierując studentów ratownictwa medycznego do odbycia obowiązkowego obozu szkoleniowo-sprawnościowego właśnie w naszych obiektach.Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie17-26.09.2018 Obóz RM UJ (1)