Od 24 do 30 września 2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził kolejny cykl, następujących po sobie szkoleń: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia, trwającej ok. 8 godzin, akcji ratowniczej, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia rozpoczęło się kolejne, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie w/w szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W szkoleniach uczestniczyło po 16 ratowników z: KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Łódź, KM PSP Toruń, KM PSP Wałbrzych, KM PSP Poznań oraz KM PSP Warszawa.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka