Miło jest nam poinformować, że 03 października 2018 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie: asp. Łukasz Tomczak, mł.asp. Tomasz Matys, kdt Kacper Barcik oraz kdt Wiktor Biernacki zwyciężyła w IX Mistrzostwach Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych - gm. Krzeszowice 2018.

Osiągnięty przez naszych ratowników sukces, prócz wewnętrznej satysfakcji z pokonania 17 startujących w mistrzostwach drużyn i zespołów ratowniczych, ma dla nasz szczególną wartość dydaktyczną, gdyż same przygotowania i udział w mistrzostwach stał się kolejną okazją i bodźcem do pogłębienia swojej wiedzy, a także doskonalenia posiadanych umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz taktyki działań ratowniczych. Cennym doświadczeniem płynącym z takiej formy doskonalenia zawodowego jest także wspólny udział w rywalizacji przedstawicieli kadry dydaktycznej i uczniów. Budowanie pozytywnych relacji przekłada się bowiem nie tylko na poprawę jakości procesu kształcenia, ale pozwala także budować wzajemne zaufanie i wiarę we własne możliwości, co pond wszelką wątpliwość jest niezbędnym elementem każdego działania ratowniczego, szczególnie prowadzonego wspólnie przez naszych uczniów i nauczycieli w ramach Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Sukces naszej reprezentacji nie byłby możliwy bez zaangażowania w przygotowania do mistrzostw kpt. Michała Gąski. To w dużej mierze dzięki prowadzonym przez niego zajęciom doskonalącym ratownicy tak dobrze poradzili sobie z zadaniami polegającymi na udzieleniu pomocy: poszkodowanemu w wypadku rowerzyście, przygniecionemu przez koło ciężarówki pracownikowi kopalni, osobie w stanie wstrząsu anafilaktycznego będącego wynikiem kontaktu z jadem owadów błonkoskrzydłych oraz poszkodowanemu w stanie hipotermii.

Wszystkim uczestnikom mistrzostw i „trenerowi” gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy, aby swoich umiejętności nie musieli wykorzystywać w codziennej praktyce ratowniczej, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, by były one równie efektywne!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Gąska, archiwum SA PSP w Krakowie