W dniach 24 – 28 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu po raz pierwszy w historii przeprowadzone zostało Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących z niszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Z uwagi na specjalistyczny zakres tematyczny, do prowadzenia szkolenia zostały wybrane osoby posiadające zarówno odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz bogate doświadczenie w dziedzinie działań poszukiwawczo – ratowniczych. W szkoleniu jako wykładowcy i instruktorzy wzięli udział: kpt. Leszek Janowski z KM PSP Łódź, st. ogn. Piotr Maliszewski z KM PSP Warszawa, st. bryg. Sławomir Wojta oraz mł. asp. Tomasz Matys z SA PSP w Krakowie. Dodatkowo zajęcia dydaktyczne w dziedzinie mechaniki budowli poprowadził dr inż. Wiesław Bereza.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Gdańsk, KM PSP Łódź, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych oraz KM PSP Warszawa.

Szkolenie, które został przeprowadzone, to dopiero początek działań związanych ze stworzeniem pełnej systematyki zarządzania bezpieczeństwem działań podczas katastrof budowlanych. Wiele zagadnień i rozwiązań, zarówno technicznych jak i dotyczących taktyki działań, zostanie zaproponowanych docelowo do wdrożenia do stosowania w organizacji działań ratowniczych, zarówno dla poziomu podstawowego oraz w ramach funkcjonowania specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta