Realizując zadania wynikające z „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na bazie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zorganizowała w dniach 03-04 października 2018 roku warsztaty tematyczne „Organizacja działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie specjalistycznym”.
Uczestnikami warsztatów byli wojewódzcy koordynatorzy działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG i dowódcy specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych poziomu gotowości  C.
Celem warsztatów było doskonalenie i aktualizacja posiadanych wiadomości z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z zespołem zmiażdżenia i amputacją urazową, wykorzystaniem systemu podpór budowlanych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i zastosowaniem drewna certyfikowanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez SGPR.
W trakcie zajęć praktycznych na stanowiskach treningowo-badawczych, które powstały w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się z możliwościami wykorzystania systemu podpór budowlanych podczas działań ratowniczych oraz wykonania prób wytrzymałościowych podpór drewnianych wykonanych z drewna sortowanego o klasie wytrzymałości co najmniej C 16 i drewna niesortowanego.

 

 


Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk