W dniach 9 – 10 października 2018 roku na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (publiczne i powszechne), w szczególności w: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Wojsku Polskim.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych, w szczególności w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy, w czasie obrad poruszane były następujące zagadnienia:

 • Problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych.
 • Współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego.
 • Współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe, a związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia, tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Elementem, który podczas ćwiczeń były szczególnie podkreślony to działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

 • udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym - osadzonym i deportowanym,
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

                Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział w dyskusjach, wielu znamienitości w dziedzinie ratownictwa medycznego, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński,
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro,
 • Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. 

Członkami komitetu honorowego konferencji byłi:

 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar,
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,
 • Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak
 • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

 1. Wskazane jest opracowanie standardu kształcenia w uczelniach wyższych na kierunku ratownictwo medyczne.
 2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.
 3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb powinni zostać zobligowanie do zapewnienia podległym pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 5. Należy możliwie szybko zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.
 6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką nowotworową w służbach mundurowych .

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służ mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.