W dniach 10-14 września oraz 01-05 października 2018 roku na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzono dwa cykle warsztatów metodyczno-tematycznych „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W kolejnych edycjach warsztatów zorganizowanych przez naszą Szkołę wzięło udział łącznie 22 strażaków z Ośrodków Szkolenia z terenu całego kraju oraz z Centralnej Szkoły PSP i Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry do realizacji zajęć z tematyki pożarów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP „Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W ciągu 5 dni warsztatów zrealizowano tematy dotyczące rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek” oraz domku z otwartą ścianą. Przeprowadzono pokazowe zajęcia z rozkładu termicznego drewna oraz granic wybuchowości (akwarium Gisselsona). Każdego dnia wiele czasu poświęconego zostało na naukę, jak i doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi oraz przemieszczania się z linią gaśniczą. Każdy uczestnik przećwiczył również procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem i poznał jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników.

Oczywiście warsztaty nie mogłyby być zrealizowane bez tzw. ćwiczeń gorących w komorze rozgorzeniowej, które zwieńczały każdy dzień. W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy mieli możliwość obserwowania zjawisk towarzyszących rozwojowi pożaru oraz czynników na niego wpływających, przećwiczenia wcześniej poznanych techniki operowania prądami gaśniczymi, jak również wejścia i przemieszczania się w pomieszczeniu objętym pożarem.

Za pomoc w realizacji szkolenia, niezwykły wkład merytoryczny, przekazanie swojego doświadczenia dziękujemy st. kpt. Cezaremu Jesionkowi z JRG Łobez.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Łucja Rozwadowska

Zdjęcia: mł.bryg. Łucja Rozwadowska / Archiwum SA PSP w Krakowie