10 października 2018 roku, już po raz kolejny w tym roku, pracownicy oraz słuchacze Szkoły mieli okazję do honorowego oddania krewi. W akcji zorganizowanej wraz z krakowską terenową stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa udział wzięło 30 osób oddając łącznie 13,5 litra krwi!

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację akcji oraz bezinteresownie oddały swoją krew na rzecz osób potrzebujących.

Tym samym w ramach prowadzonych przez nas akcji „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości” zebraliśmy w tym roku już 50,85 litra krwi. Do osiągnięcia założonego wyniku, a nie sukcesu, bo jest nim każdy pozyskany mililitr bezcennego leku, zostało nam już tylko 109 donacji.

Opracowanie: st.kpt. Paweł Serwatka / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk