W dniach 19-26 października 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu uczestniczyło 10 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Bydgoszczy oraz Rzeszowa. Zajęcia prowadzone przy kapryśnej jesiennej aurze realizowane były na obiektach szkoleniowych Wydziału, konstrukcjach przemysłowych zakładu COBEX oraz w terenie naturalnym.

Kadrę szkoleniową kursu stanowili instruktorzy ratownictwa wysokościowego KSRG z SA PSP w Krakowie, KM PSP m. st. Warszawy oraz KP PSP Tarnowskie Góry.

Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy, uzyskując pierwszy w tej specjalizacji tytuł – młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski