Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie informuje, że został zmieniony termin siódmego zjazdu dydaktycznego dla plutonów 3 i 4 kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 Turnus XXXV z 12-16 listopada 2018 r. na 13-17 listopada 2018 r.