Chociaż dzisiaj strażak, także przez angielskie określnie firefighter, kojarzy nam się głównie z osobą walczącą z pożarem (ogniem), skutkami klęski żywiołowej lub tzw. miejscowych zagrożeń, to w dniu, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nie sposób nie wspomnieć i nie oddać należnego honoru i czci tym z nas, którzy na początku XX wieku brali czynny udział w działaniach na rzecz ponownego pojawienia się naszego kraju na napach Europy i świata. Jak donoszą opracowania naukowe i informacje historyczne zamieszczone na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy – dzięki silnie ukształtowanym postawom patriotycznym, wynoszonym z rodzinnych domów wzorców wychowawczych, kulturowych oraz religijnych, a także zakorzenionego głęboko w sercu umiłowania Ojczyzny i pragnienia wolności oraz poprzez paramilitarny charakter straży ogniowych – brali aktywny udział w rozbrajaniu wojsk okupacyjnych, żandarmerii i policji, a także pełnili służbę porządkową w wielu miastach i miasteczkach. Wielu wstąpiło do Wojska Polskiego, brało udział w powstaniach wielkopolskim i śląskich, żywo współdziałało w tworzeniu zrębów państwa polskiego. Szacuje się, że około 60 tysięcy strażaków uczestniczyło wówczas w akcjach niepodległościowych. O ich zasługach, w czasie centralnych obchodów Dnia Strażaka 2018, które miały miejsce 5 maja w Warszawie, pamiętali i wspominali także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Pierwszy z nich powiedział wówczas: "Strażacy, druhowie - jak mało, kto w Polsce - zasługują na to, aby być podniesionym na piedestał. Właśnie ze względu na charakter waszej służby, niezwykle ofiarnej, niezwykle odpowiedzialnej, a jednocześnie realizowanej z powołaniem i z serca; służby tak niezwykle wszystkim potrzebnej". (…) "Kiedy przyszło do walki o odzyskanie niepodległości to właśnie oni - druhowie, strażacy - zasilili legiony, cały czas byli w organizacjach podziemnych, umieli służyć, byli bohaterscy, sprawni, wysportowani. Mieli wszystkie te cechy, które spowodowały, że mogli w zasadzie natychmiast stać się świetnymi żołnierzami". Słowom Prezydenta wtórował Premier, zauważając, że strażacy nadal są wzorem dla całego społeczeństwa: "tak jak 100 lat temu, będąc na pierwszym froncie walki o niepodległość, i w powstaniu wielkopolskim, i w powstaniach śląskich, i wcześniej w Polskiej Organizacji Wojskowej".

Istotny udział w strażaków odzyskaniu wolności,   suwerenności, a także nieustanna troska o bezpieczeństwo obywateli sprawiają, że dzisiejszy dzień jest także naszym świętem. Wielu z nas, zarówno w ramach zorganizowanych uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, jak i prywatnie, będzie dzisiaj świętowała i cieszyła z tego, że dane nam było kolejny raz obudzić się w niepodległym kraju.

Korzystając z okazji zachęcamy do przypomnienia i utrwalania podstawowych zasad dotyczących właściwego sposobu prezentowania flagi państwowej oraz umieszczania barw narodowych. Tak ważne święto państwowe, to także sposobność do tego, by zwrócić uwagę na poprawny sposób wykonywania Hymnu RP i zachowania w czasie jego słuchania. W związku z powyższym bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią przygotowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miniprzewodnika, w którym znalazło się wiele cennych wskazówek mogących przydać się między innymi w takcie celebrowania dzisiejszego, tak wyjątkowego dnia.

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16701,Z-okazji-Swieta-Niepodleglosci-rusza-Kampania-Spoleczna-MSWiA-promujaca-szacunek.html

 

 

Opracowanie z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na stronach www.straz.gov.pl, oraz www.dzieje.pl : mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk