W dniach 28 – 30 listopada 2018 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się Forum Państw Morza Bałtyckiego „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego”. Trzydniową konferencję otworzył sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z całej Europy.

Forum Państw Morza Bałtyckiego służy wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, pożary, klęski żywiołowe, terroryzm lub umyślne zniszczenia. Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego.

Szczególną uwagę poświęcono zwiększeniu potencjału Regionu Morza Bałtyckiego poprzez zrównoważone wykorzystanie jego materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych. Prezentacje i dyskusje w czasie sesji były skupione na takich tematach, jak: wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum był przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych i naukowych realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i wskazanie oraz omówienie problemów, wzajemne uczenie się oraz wymiana opinii.

Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowali: bryg. mgr inż. Tomasz Janecki oraz st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztof Kociołek, który wygłosił referat pt. „Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie oraz współpraca z instytucjami kultury w zakresie ochrony dziedzictwa”. Poruszono w nim zagadnienia związane z zaangażowaniem Szkoły Aspirantów PSP w działania, których celem jest ochrona dziedzictwa, praca na rzecz promocji i szkoleń w zakresie ochrony zabytków, a także plany na najbliższe lata, w tym o dotyczące przyszłorocznej konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”.

  

 

Więcej informacji:      

https://www.nmm.pl/aktualnosci/forum-panstw-morza-baltyckiego-otwarcie-i-pierwszy-dzien

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/forum-panstw-morza-baltyckiego-poswiecone-dziedzictwu-kulturowemu-9067.php

Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki