W dniach 04-07 grudnia 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało ostatnie w tym roku szkolenie specjalistyczne - "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

W szkoleniu uczestniczyło 15 strażaków z jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. mgr inż. Tomasz Traciłowski

Zdjęcia: bryg. mgr inż. Tomasz Traciłowski