13 grudnia 2018 roku w foyer Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z przyznaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego nagród pieniężnych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej Szkoły. Łącznie w ten sposób docenionych i wyróżnionych zostało 148 osób, w tym: 93 strażaków oraz 55 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych, robotniczych i obsługi.

Nagrody te są wyrazem uznania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości.

            W czasie inspirowanego tak miłymi okolicznościami spotkania kadry Szkoły z kierownictwem, z ust p.o. Komendanta st.kpt. Marka Chwały, padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania oraz podziękowania za zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych i pełniących służbę w SA PSP w Krakowie. Codzienna praca na rzecz realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkolenia osób cywilnych zatrudnionych w podmiotach i na stanowiskach związanych z zapobieganiem powstawania pożarów i innego rodzaju zagrożeń oraz przygotowywania do właściwego działania osób odpowiedzialnych za oragnizowanie i prowadzenie ewakuacji w jednostkach oświaty, przynosi wymierny efekt w postaci podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności strażaków, osób zrzeszonych w ramach ochotniczych straży pożarnych, skuteczniejszej ochrony przeciwpożarowej, częstotliwości i jakości stosowanych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych w tym obszarze, co z kolei przyczynia się do spadku liczby pożarów i ich ofiar.

Świadkowie obserwujący prowadzone przez zastępy ratowników działania zazwyczaj nie uświadamiają sobie tego, jak ważnym, by nie rzecz kluczowym, dla ich przebiegu ogniwem jest prowadzone na wysokim poziomie kształcenie pożarnicze. Zdarza się, że i sami funkcjonariusze, po latach pracy w podziale bojowym, nie zawsze pamiętają, jak wiele energii należy włożyć we właściwie przygotowanie do realizacji, tak szerokiego spektrum działań ratowniczych, jakim ustawodawca obdarzył podmioty KSRG. Docenienie pracy wszystkich wydziałów naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha