W okresie 2-11 stycznia 2019 roku zespół Taktyki Działań Ratowniczych przeprowadził cykl ćwiczeń z zakresu ratownictwa lodowego dla kadetów kompanii I i II SA PSP w Krakowie.

Kompania I została zapoznana ze sprzętem wykorzystywanym podczas ratownictwa lodowego oraz elementami taktyki prowadzenia działań w tym zakresie.

Ćwiczenia dla Kompanii II odbyły się na zbiorniku wodnym, gdzie kadeci mieli okazję wykorzystać w praktyce sposoby ratowania ludzi i zwierząt na lodzie, przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu w zakresie podstawowym oraz Systemu Woda-Lód.

Tematy poruszane na ćwiczeniach to:

- Czynności ratownicze podczas działań ratownictwa lodowego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu działań ratowniczych.

- Zabezpieczenie ratowników.

- Dobór sprzętu do działań

- Dotarcie, zabezpieczenie i ewakuacja poszkodowanego.

- Wydostawanie się ratownika z wody.

Zajęcia z ramienia TDR koordynował instruktor w dziedzinie samoratownictwa i ratownictwa lodowego kpt. Antoni Krejpcio.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Ruchała

Zdjęcia: archiwum TDR