12 lutego 2019 roku w Auli Szkoły odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie realizacji zadań w roku 2018. Poszczególni kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy dzieliły się informacjami na temat zakresu zadań służbowych i innych inicjatyw prowadzących przez pracowników poszczególnych wydziałów.

Tego typu spotkania pozwalają nie tylko dokonać weryfikacji planów i ich wykonania, ale są także doskonałą sposobnością do wzajemnego bliższego poznania zakresu i obciążenia pracą. Pozwalają na nowo uświadomić sobie, że Szkoła, w której zatrudnionych jest 120 funkcjonariuszy i 63 pracowników cywilnych, jest ogromnym organizmem, którego prawidłowe funkcjonowanie wymaga odpowiedniego poziom współpracy i współdziałania każdej najmniejszej komórki.

Za wkład pracy na rzecz Szkoły w swoich wystąpieniach dziękowali nie tylko przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych, których obecnie wyróżnia się 14, ale także p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Chcąc jednym zdaniem podsumować wnioski płynące z naszej rocznej narady można powiedzieć, że był to dla nas bardzo dobry rok. Dzięki wytężonej pracy, wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i przychylności szeregu instytucji, udało nam się zrealizować wiele cennych dla codziennego funkcjonowania inwestycji, pozyskać dodatkowe środki finansowe umożliwiające podjęcie lub kontynuację procesu rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej i obiektów Szkoły, dzięki czemu kształcenie w niej staje się jeszcze bardziej wydajne.

 

12.02.2019 Narada roczna kolage

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk