Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) realizowane jest na postawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku programu szkolenia w tym zakresie. Jest ono częścią składową kształcenia zarówno w zawodzie technik pożarnictwa, jak i strażak. Tegoroczny cykl zajęć rozpoczęła przeprowadzona 28 stycznia 2019 roku część teoretyczne, po której nastąpił cykl zajęć praktycznych.

Przytoczony program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy ściśle związane z Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego (z języka ang. Helicopter Emergency Medical Service tzw. HEMS):

  •          zakres dysponowania HEMS,
  •         prowadzenie łączności radiowej z HEMS,
  •         ogólne zasady bezpieczeństwa podczas działań z HEMS,
  •         wybór miejsc do lądowania dla HEMS,
  •         przyjmowanie HEMS podczas prowadzonej pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego lub prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych  przez strażaków w różnych porach doby.

Część szkolenia praktycznego z użyciem śmigłowca EC-135 odbywa się w terenie umożliwiającym bezpieczne lądowanie o wymiarach co najmniej 25x50 metrów bez przeszkód bocznych i na ścieżce podejścia dla statku powietrznego.

Zajęcia ze śmigłowcem prowadzone są przez członka załogi HEMS pracownika LPR. Zapoznanie się z właściwym postępowaniem, procedurami i zdobycie doświadczenia podczas szkolenia w przyszłości przysłuży się z pewnością sprawnej i bezpiecznej organizacji ratowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. A. Szymański, mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt A. Socha