26 lutego 2019 roku był dniem symbolicznego pożegnania ze służbą dwóch oficerów: st.byrg. Jacka Ambrożkiewicza i mł.bryg. Krzysztofa Wójcika. Obaj przez wiele lat pracy na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na stałe wpisali się w karty jej historii. Dziękując im za służbę, za poświęcenie oraz zaangażowanie w kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń strażaków poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy oraz fotorelację z uroczystej zbiórki przeprowadzonej w związku z ich przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Pan st. bryg. Jacek Ambrożkiewicz swoją zawodową drogę w strażackim mundurze rozpoczął we wrześniu 1989 roku od wstąpienia w poczet słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po jej ukończeniu w lipcu 1994 roku, pełnił służbę w różnych jednostkach organizacyjnych Państowej Straży Pożarnej. W tym czasie realizował szerokie spektrum zadań właściwych dla poszczególnych stanowisk służbowych zajmowanych między innymi w: Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce, której w latach 2008-2011 był komendantem oraz w naszej Szkole.

Zaangażowanie, profesjonalizm i kompetencje umożliwiły mu osiągnięcie wielu sukcesów zawodowych. Specjalizował się głównie w ratownictwie chemiczno-ekologicznym, wielokrotnie brał udział w zabezpieczeniu chemicznym, również jako dowódca, wielu imprez masowych. W trakcie służby w JRG nr 1 KM PSP w Krakowie pełnił funkcje dowódcze w gaszeniu wielu poważnych pożarów na terenie miasta, m.in.: hurtowni chemicznej „Dragon”, domu handlowego „Gigant”, elektrociepłowni Łęg w 2004 r., hurtowni części samochodowych „Stachura”, kamienicy w Rynku Głównym w 2005 r., czy pożaru bazy paliw Orlen w Krakowie. W ramach pracy nad organizacją ratownictwa chemiczno-ekologicznego brał udział w pracach zespołu Komendanta Głównego PSP powołanego w sprawie opracowania wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG. W roku 2011 współpracował z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej PSP Krakowie i Komendy Głównej PSP w organizacji przygotowania spotkania dyrektorów generalnych ochrony ludności państw Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego oraz Chorwacji, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, które odbyło się w ramach naszej prezydencji.

Jego predyspozycje i inklinacje do pracy w instytucji edukacyjnej połączone z nabytym wcześniej szerokim doświadczeniem pozwoliły rekomendować go do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie od lipca 2013 r. pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kształcenia Zawodowego. Odpowiadał między innymi za realizowane w ramach taktyki działań ratowniczych zajęcia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Był również nieetatowym opiekunem uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz rzecznikiem prasowym komendanta Szkoły. Na bieżąco reagował i kreował rozwiązania organizacyjne służące rozwojowi i efektywności kształcenia zawodowego w SA PSP.

St. bryg. Jacek Ambrożkiewicz poza zakresem obowiązków służbowych z powodzeniem współpracował ze szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, wspierając kadrę i kadetów swoim doświadczeniem zawodowym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą w czasie codziennej pracy oraz przy okazji organizacji zabezpieczenia różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć. Brał udział m.in. w pracy zespołu roboczego powołanego do oceny zagrożeń i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W czasie wykonywania obowiązków na rzecz Wydziału Pododdziałów Szkolnych był także dowódcą wielu szkolnych uroczystości.

Zawsze dyspozycyjny i niezawodny, co odzwierciedla jego wzorowy stosunek do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przez wielu z nas zapamiętany zostanie jako osoba, która „żadnej pracy się nie boi”. Trudno byłoby znaleźć dziedzinę ratownictwa, w której nie byłby w stanie, „z marszu” – jak na strażaka przystało, poprowadzić zajęć jako instruktor lub wykładowca. Z pewnością miło współpracę z nim będą wspominać nie tylko pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły, ale także funkcjonariusze Policji i innych służb, studenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu firm i instytucji, dla których przygotowywał i przeprowadzał szkolenia dotyczące m.in..: zjawisk pożarowych i właściwego zachowania w zadymieniu oraz postępowania w obliczu powstania zagrożenia chemicznego.

Jego życiowa i zawodowa postawa wielokrotnie doceniana była także przez przełożonych, czego pośrednim dowodem są otrzymane nagrody, medale i wyróżnienia. Wśród nich znajdują się:

Dyplom Komendanta Głównego PSP,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowy Krzyż Zasługi,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

 

 

mł.bryg. Krzysztof Wójcik

Swoją ponad 30 letnią służbę na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej Pan mł.bryg. Krzysztof Wójcik rozpoczął 27 sierpnia 1988 roku, jako słuchacz Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Jaśle, a następnie w: KRSP Kraków-Nowa Huta, oraz KRSP Kraków. W sierpniu 1992 roku wrócił w mury naszej Szkoły, która w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej zyskała nową nazwę i zadania. W SA PSP w Krakowie pracował jako: dyspozytor, starszy dyspozytor, młodszy oficer, oficer, starszy specjalista, dowódca zmiany oraz straszy wykładowca.

Pełniąc służbę na różnych stanowiskach, pnąc się po szczeblach pożarniczej kariery, zdobył ogromne doświadczenie. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych w rejonie operacyjnym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz poza nim. Uczestniczył między innymi w gaszeniu największego pożaru, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej w Kuźni Raciborskiej (1992) oraz usuwaniu skutków największej pod względem liczby ofiar katastrofy budowlanej w Polsce, czyli zawalenia się hali wystawienniczej w Katowicach (2006).

Równolegle ze zdobywaniem pożarniczego doświadczenia mł.bryg. Krzysztof Wójcik podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. studia licencjackie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku ochrona przeciwpożarowa w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaangażowanie w proces kształcenia kadetów, wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz liczne działania na rzecz naszej JRG zaowocowały powierzeniem mu przez kierownictwo Szkoły stanowiska dowódcy zmiany, które w szkolnych realiach wymaga szczególnego wachlarza kompetencji. Pomimo niegasnącego uśmiechu, ciepła i optymizmu, jakie biją od naszego Kolegi, przez cały czas swojej służby był on osobą wymagającą, zarówno od podwładnych, jak i od siebie. Od sowich współpracowników oczekiwał sprawności fizycznej i rzetelności stanowiących podwaliny do dobrego przygotowania zawodowego. Był także zdolny do poświęceń i chętnie włączał się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne. Pod koniec swoje pożarniczej kariery pełnił obowiązki oficera dyżurnego Szkoły.

Jego wysoki poziom kulturalny osobistej i empatii, wyważenie, opanowania, oraz umiejętność zachowania się każdej sytuacji i okolicznościach z jednoczesną umiejętnością podejmowania decyzji sprawiły, że zapamiętamy go jako dobrego strażaka i dobrego człowieka. Pewnego rodzaju wymiernym obrazem pozytywnej oceny przebiegu służby mł.bryg. Krzysztofa Wójcika są otrzymane przez niego liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Dyplom Komendanta Głównego PSP.

 

 

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego SA PSP w Krakowie mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel