Przez trzy kolejne dni, pomiędzy 25 a 27 lutego 2019 roku, słuchacze XXVII Turnusu kształcenia dziennego wzięli udział w zajęciach wyjazdowych z przedmiotu sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Podzieleni na grupy kadeci mieli możliwość zapoznania się zarówno ze strukturą organizacyjną i zadaniami naszego, acz zlokalizowanego w Nowym Sączu, Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych, wyjątkową bazą poligonową i stanowiskami ćwiczebnymi, jak i specjalistycznymi technikami oraz wyposażeniem ratowniczym stosowanym w ramach działań poszukiwawczych ze szczególnym uwzględnieniem awarii i katastrof budowlanych.

Do najważniejszych punktów części zajęć teoretycznych zaliczyć należy poznanie i utrwalenie elementów działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie podstawowym, a wśród nich: problemów związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, budowy i doboru sprzętu ratowniczego, taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na gruzowiskach, lokalizacji, dotarcia i ewakuacji poszkodowanych.

W gronie zagadnień praktycznych znalazły się: wybrane techniki zabezpieczenia niestabilnych elementów budowlanych, wykorzystanie zestawów do stabilizacji aktywnej oraz zasady budowy, modyfikowania i wykorzystania podpór bezgwoździowych, metody lokalizacji osób zasypanych.

Niewątpliwie wartością dodaną przeprowadzonych zajęć był kontakt osób w nich uczestniczących z posiadającymi niebywałą wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracownikami WSSGR, którym dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie, za to że pomimo wielu obowiązków służbowych oraz intensywnych przygotowań grupy USAR Poland (Urban Search And Rescue) do planowanej na przełomie bieżącego roku recertyfikacji prowadzonej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa - INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), przyjęli nas w sowich progach.

 

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematyki związanej z w/w obszarem zachęcamy do zapoznania się z napisanym przez pracowników WSSGR „Skryptem do szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”, znajdującym się między innymi w zasobach tzw. Bazy Wiedzy KG PSP pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/pics/ksztalcenie/skrypt_poszukiwawczo_ratowniczy.pdf

 

 

Opracowanie: mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. P. Sowizdraniuk