W dniach 15.02-01.03.2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 6 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie oraz członków SGRW PSP z woj. opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przeprowadzony w zimowo-wiosennej aurze kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".

Zajęcia dydaktyczne realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR.

Przeprowadzony w dniu 1 marca egzamin końcowy szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

 

 

15.02-01.03.2019 Szkolenie wysokościowe Nowy Sącz