28 lutego 2019 roku przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w „ XI Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych”. Cyklicznie organizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
               Podobnie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy wśród szerokiej oferty edukacyjnej poszukują inspiracji i pomysłu na swoją zawodową i życiową drogę. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w naszej Szkole miały okazję zapoznać się z wieloma aspektami służby kandydackiej oraz bliżej poznać specyfikę pracy strażaka. Spotkanie z kadetami i reprezentantem kadry dydaktycznej było doskonałą sposobnością, do tego by zdobyć wiarygodne informacje, a także obejrzeć i przymierzyć elementy strażackiego umundurowania i wyposażenia.

Na wszystkie pytania osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej Szkole rzetelnie odpowiadali kadeci: mł. ogn. Jakub Olbrich, sekc. Marcin Tabiś, st. str. Wiktor Budzyński, str. Piotr Bogusz oraz opiekun grupy asp. Hubert Ciepły.

 

 

Opracowanie: asp. Hubert Ciepły

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie