Chęć nieustannego doskonalenia się i rozwoju zawodowego oraz zdobycia nowej i już posiadanej wiedzy na temat ratowania osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w związku z zejściem lawiny, a co za tym idzie wystąpienia związanych z nią niebezpieczeństw, zaowocowały udziałem przedstawicieli kadry Szkoły: st.kpt. Dariusza Ruchały, asp. Łukasza Tomczaka, mł. asp. Tomasza Matysa i mł.ogn. Krzystofa Nosala, w zorganizowanym w dniach 08-10 marca 2019 kursie lawinowym. Jego zakres, w podziale na zajęcia teoretyczne i praktyczne, obejmował podstawową wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po górach zimą. Omawiane i ćwiczone zagadnienia skoncentrowane były w głównej mierze na:

- wyborze najmniej niebezpiecznej drogi w terenie zagrożonym lawinami, a w tym: unikaniu lawin, rodzajach i czynnikach je wyzwalających, ocenie zagrożenia w terenie i interpretowanie stopni zagrożenia lawinowego, wpływie warunków pogodowych na zagrożenie lawinowe.

- zachowaniu w trakcie i po zejściu lawiny: pomocy koleżeńskiej, aspektach medycznych właściwym powiadamianiu ratowników i optymalnej kolejności postępowania, a także szybkiego odnajdywania zasypanych za pomocą detektora lawinowego i sondy, efektywnego odkopywania zasypanego w lawinie.

Uczestnicy kursu na własnej skórze mogli odczuć trud działań prowadzonych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdyż porywy wiatru w trakcie zajęć praktycznych sięgając 120 km/h skutecznie utrudniały wykonywania poszczególnych czynności, w tym komunikację, a jednocześnie doprowadzały do znacznego obniżania się odczuwalnej przez ratowników temperatury powietrza.

 

 

Opracowanie: asp. Łukasz Tomczak

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomaczak